آمریکا: در عملیات‌های مالی ایران در امارات اختلال ایجاد خواهیم کرد

یک مقام مسئول آمریکایی می‌گوید که در عملیات‌های مالی ایران در امارات اختلال ایجاد می‌کنیم تا به تهران فشار وارد آوریم.