آمادگی کامل ارتش و سپاه برای دفاع از حریم هوایی کشور در رزمایش ولایت ۹۷

سخنگوی رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۷ گفت: آمادگی کامل نیروهای شرکت کننده در این رزمایش برای دفاع موثر از حریم هوایی کشور از ویژگی‌ها و دستاوردهای آن بود.